Skip to main content
TBXN
The Book Exchange Network
book
search
book info

book info

880-01 Jianqiao Zhonghua min guo shi, 1912-1949 nian
Author(s) Fei Zhengqing bian ; Yang Pinquan ... [et al.] yi ; Xie Liangsheng jiao.
ISBN-10 7500414064
ISBN-13 9787500414063
Edition
Publisher Zhongguo she hui ke xue chu ban she
List Price N/A
There are no opinions about this book


n108